MVO Kiva - Loans that change lives

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Joost Brugman zet zich in voor goede resultaten, elke keer opnieuw en met het oog op uw doelstellingen. Maar, hij doet dit ook altijd met het met oog op het milieu, de leefomgeving en ontwikkeling van de maatschappij. Zou hij dat namelijk niet doen, dan zou zijn visie er alleen maar een zijn van de korte termijn en dat komt – uiteindelijk – niemand ten goede.

Hieronder staan enkele van de meest zichtbare manieren waarop Brugman Holding naast resultaat, ook verantwoordelijk resultaat behaalt.

CO2 Reductie

Brugman Holding spant zich in voor een volledig CO2 neutrale operatie en koopt daarom alleen duurzaam opgewekte stroom in. Wanneer we alsnog gas of andere fossiele brandstoffen moeten gebruiken proberen we deze zoveel mogelijk te compenseren.

Om helemaal CO2 neutraal te zijn is er meer nodig dan alleen de inkoop van groene stroom en compensatie van fossiele brandstoffen. Alle toeleveranciers van diensten en producten (inclusief de productie van die producten) zouden dan ook CO2 neutraal moeten zijn. Zo ver zijn we nog niet, maar bij de inkoop van diensten en producten geldt de reductie van CO2 uitstoot als een belangrijk beoordelingscriterium.

Papierreductie

Papier is, ook als het gerecycled is, energie intensief. Het moet immers geproduceerd en getransporteerd worden voorafgaand aan gebruik. Wij faktureren daarom enkel en alleen electronisch naar een door u opgegeven e-mail adres.

Ook wanneer we voor u werken proberen we het papier­gebruik te beperken. Afdrukken proberen we alleen te doen als het ├Ęcht nodig is, of wanneer de gevoelswaarde van het ‘in de hand houden’ van een document echt waarde heeft.

Electrisch vervoer

De beperking van CO2 is goed voor het opwarmen van de aarde, maar er is meer. De uitstoot van autos en motoren bevat veel chemicalien die slecht zijn voor de gezondheid of juist smog bevorderen. Wij kiezen daarom bewust voor het openbaar vervoer waar dat kan, of voor electrisch vervoer waar het OV niet toerijkend is.

Electrische auto's en electrische scooters zijn nog wel eens in opspraak met de vraag of ze wel echt ‘groener’ zijn dan conventioneel vervoer. Die vraag is op zijn plaats als ze opgeladen worden met grijze stroom, maar omdat wij alleen groene stroom inkopen is ons electrisch vervoer dus ook echt ‘groen’! We hebben wel nog te maken met een beperkte aktieradius. Het kan dus zijn dat we onze auto of scooter willen opladen terwijl we bij u op bezoek komen. Heeft u een parkeerplaats met een 220V stopcontact ter beschikking?

Open Source Software

De tijd dat open source software niet levensvatbaar ge­noemd werd ligt inmiddels al heel lang achter ons. GNU, Linux, Apache, mySQL, TinyMCE, Wordpress en vele anderen zijn het bewijs dat open source werkt en dat er aan te verdienen valt zonder dure licenties of vendor lock-in. Brugman Holding gebruikt bij voorkeur open source oplossingen bij projecten.

Sinds 2011 voert Brugman Holding het projectmanagement op Streamline, een volledig open source web applicatie framework. Iedereen mag Streamline gratis gebruiken, wijzigen en verspreiden en dat leidt tot bijdragen van anderen. Daar wordt niet alleen Streamline beter van, maar ook de open source community als geheel, Brugman Holding zelf en uiteindelijk u.

Microkredieten

Een microkrediet is een kleine lening aan een ondernemer die voor investeringsgeld niet terecht kan in het reguliere bancaire kanaal. Vaak gaat het om ondernemers in ontwikkelingslanden zonder eigen vermogen en die geen kredietgeschiedenis hebben opgebouwd. Juist voor deze ondernemers, vaak familiebedrijfjes, biedt een lening een kans op een beter bestaan. Met een lening van vaak slechts enkele honderden euro’s kan men nieuwe materialen of een nieuwe machine kopen en de winst die daar uit voort vloeit vertaalt zich vaak direct in een verhoging van de levensstandaard: de kinderen kunnen naar school of men bouwt, heel letterlijk, een nieuw dak om de regen buiten te houden.

Via het Amerikaanse KIVA leent Brugman Holding geheel rentevrij en belangenloos geldt uit aan kleine ondernemers over de hele wereld: van varkens in Vietnam, tot kledingproductie in Peru en een recyclingbedrijf in Malawi. Zo dragen we bij aan een toekomst die verder strekt dan onze eigen directe omgeving.